Preskočiť na obsah

Tlačiva na stiahnutie

Prosím Vás, pri vypĺňaní tláčív, uvádzajte aj KONTAKT na seba – email,telefónne číslo (v príp. nejastností) !

Daň z nehnuteľností

Daňové priznanie k dani z nehnuteľnosti

Oznámenie o dohode spoluvlastníkov

Potvrdenie o podaní daňového priznania

Poučenie pre vyplnenie daňového priznania

Stavebný úrad

Drobná stavba – ohlásenie

Návrh na dodatočné povolenie stavby

Prehlásenie stavebného dozoru

Stavebná úprava – ohlásenie

Žiadosť o povolenie odstránenia stavby

Žiadosť o povolenie zvláštneho užívania miestnej komunikácie

Žiadosť o stavebné povolenie pre ktorú bolo vydané územné rozhodnutie

Žiadosť o stavebné povolenie v zlúčenom územnom a stavebnom konaní

Žiadosť o určenie, zmenu alebo zrušenie súpisného čísla

Žiadosť o vydanie povolenia na výrub drevín rastúcich mimo lesa – nové tlačivo

Žiadosť o zmenu stavby pred jej dokončením

Ostatné

Žiadosť o vydanie osvedčenia SHR

Žiadosť o povolenie predaja na trhových miestach – ambulantný predaj

Žiadosť o potvrdenie platnosti SHR

Žiadosť o poskytnutie dotácie z rozpočtu obce

Žiadosť o informácie

Splnomocnenie – dedičstvo