Povinné zverejňovanie

Archív dokumentov uverejnených obcou Polianka.

Nadpis

Suma s DPH

Zverejnené

Zmluva o poskytnutí služieb

ID: 21/POL/2022 – AMD AudiTax

1 980,00 €

28.12.2022

Začiatok účinnosti 28.12.2022

Koniec účinnosti

Dátum podpísania 28.12.2022

Suma s DPH 1 980,00 €

Sadzba DPH DPH 20%

Objednávateľ Obec Polianka

Objednávateľ - Sídlo Polianka č. 91, 907 01 Myjava

Objednávateľ - IČO 00309826

Dodávateľ AMD AudiTax, s.r.o.

Dodávateľ - Sídlo Nálepkova 26, 921 01 Piešťany

Dodávateľ - IČO 44147333

Prílohy

Dodatok č.3 k Zmluve č.1010202019

ID: 20/POL/22 – Kopaničiarska odpadová spoločnosť

5.12.2022

Začiatok účinnosti 1.1.2023

Koniec účinnosti 1.1.2023

Dátum podpísania 28.11.2022

Suma s DPH

Sadzba DPH Neplatca DPH

Objednávateľ Obec Polianka

Objednávateľ - Sídlo Polianka č. 91, 907 01 Myjava

Objednávateľ - IČO 00309826

Dodávateľ Kopaničiarska odpadová spoločnosť

Dodávateľ - Sídlo Kostolné 390, 916 13 Kostolné

Dodávateľ - IČO 34133861

Prílohy

Nájomná zmluva

ID: 19/POL/2022 – Obec Polianka

1,00 €

16.11.2022

Začiatok účinnosti 16.11.2022

Koniec účinnosti

Dátum podpísania 16.11.2022

Suma s DPH 1,00 €

Sadzba DPH Neplatca DPH

Objednávateľ Ing. Silvia Bilčíková

Dodávateľ Obec Polianka

Dodávateľ - Sídlo Polianka č. 91, 907 01 Myjava

Dodávateľ - IČO 00309826

Prílohy

Darovacia zmluva

ID: 18/POL/2022 – Štatistický úrad SR

7.11.2022

Začiatok účinnosti 8.11.2022

Koniec účinnosti

Dátum podpísania 9.2.2022

Suma s DPH

Sadzba DPH DPH 20%

Objednávateľ Obec Polianka

Objednávateľ - Sídlo Polianka č. 91, 907 01 Myjava

Objednávateľ - IČO 00309826

Dodávateľ Štatistický úrad SR

Dodávateľ - Sídlo Lamačská cesta 3/C, 840 05 Bratislava 45

Dodávateľ - IČO 00166197

Prílohy

Dodatok ku Zmluve o vývoze tuhého komunálneho odpadu

ID: 17/POL/2022 – Kopaničiarska odpadová spoločnosť

17.10.2022

Začiatok účinnosti 18.10.2022

Koniec účinnosti

Dátum podpísania 17.10.2022

Suma s DPH

Sadzba DPH DPH 20%

Objednávateľ Obec Polianka

Objednávateľ - Sídlo Polianka č. 91, 907 01 Myjava

Objednávateľ - IČO 00309826

Dodávateľ Kopaničiarska odpadová spoločnosť, s.r.o.

Dodávateľ - Sídlo Kostolné 390, 916 13 Kostolné

Dodávateľ - IČO 34133861

Prílohy

Zmluva o uzatvorení budúcej zmluvy o vecnom bremene

ID: 16/POL/2022 – Katarína Bielčiková

3.10.2022

Začiatok účinnosti 30.9.2022

Koniec účinnosti

Dátum podpísania 30.9.2022

Suma s DPH

Sadzba DPH DPH 20%

Objednávateľ Obec Polianka

Objednávateľ - Sídlo Polianka č. 91, 907 01 Myjava

Objednávateľ - IČO 00309826

Dodávateľ Katarína Bielčiková

Dodávateľ - Sídlo

Dodávateľ - IČO

Prílohy

Dodatok k zmluve o vývoze komunálneho odpadu

ID: 15/POL/2022 – Obec Hrašné

23.9.2022

Začiatok účinnosti 1.9.2022

Koniec účinnosti

Dátum podpísania

Suma s DPH

Sadzba DPH DPH 20%

Objednávateľ Obec Polianka

Objednávateľ - Sídlo Polianka č. 91, 907 01 Myjava

Objednávateľ - IČO 00309826

Dodávateľ Obec Hrašné

Dodávateľ - Sídlo Hrašné 3, 916 14 Hrašné

Dodávateľ - IČO 00311634

Prílohy

Nájomná zmluva o užívaní pozemku

ID: 14/POL/2022 – Obec Polianka

1,00 €

23.9.2022

Začiatok účinnosti 16.9.2022

Koniec účinnosti

Dátum podpísania 16.9.2022

Suma s DPH 1,00 €

Sadzba DPH Neplatca DPH

Objednávateľ Ing. Milan Martikán

Dodávateľ Obec Polianka

Dodávateľ - Sídlo Polianka č. 91, 907 01 Myjava

Dodávateľ - IČO 00309826

Prílohy

Nájomná zmluva

ID: 13/POL/2022 – Obec Polianka

1,00 €

14.9.2022

Začiatok účinnosti 15.9.2022

Koniec účinnosti 15.9.2032

Dátum podpísania 14.9.2022

Suma s DPH 1,00 €

Sadzba DPH Neplatca DPH

Objednávateľ Magdaléna Petrjánošová,Peter Boháček

Dodávateľ Obec Polianka

Dodávateľ - Sídlo Polianka č. 91, 907 01 Myjava

Dodávateľ - IČO 00309826

Prílohy

Dodatok č.1 ku Licenčnej zmluve

ID: 12/POL/2022 – eSYST

270,00 €

5.9.2022

Začiatok účinnosti 5.9.2022

Koniec účinnosti

Dátum podpísania 5.9.2022

Suma s DPH 270,00 €

Sadzba DPH DPH 20%

Objednávateľ Obec Polianka

Objednávateľ - Sídlo Polianka č. 91, 907 01 Myjava

Objednávateľ - IČO 00309826

Dodávateľ eSYST, s.r.o.

Dodávateľ - Sídlo M. R. Štefánika 836/33, 010 01 Žilina

Dodávateľ - IČO 50139088

Prílohy

Zmluva o poskytnutí dotácie z prostriedkov Dobrovoľnej požiarnej ochrany SR

ID: 11/POL/2022 – Dobrovoľná požiarna ochrana Slovenskej republiky

3 000,00 €

19.8.2022

Začiatok účinnosti

Koniec účinnosti

Dátum podpísania 5.5.2022

Suma s DPH 3 000,00 €

Sadzba DPH DPH 20%

Objednávateľ Obec Polianka

Objednávateľ - Sídlo Polianka č. 91, 907 01 Myjava

Objednávateľ - IČO 00309826

Dodávateľ Dobrovoľná požiarna ochrana Slovenskej republiky

Dodávateľ - Sídlo Kutuzovova 17, 831 03 Bratislava - mestská časť Nové Mesto

Dodávateľ - IČO 00177474

Prílohy

Zmluva o poskytnutí dotácie z rozpočtovej kapitoly Ministerstva dopravy a výstavby Slovenskej republiky na rok 2022

ID: 10/POL/2022 – Ministerstvo dopravy

9 509,27 €

11.8.2022

Začiatok účinnosti

Koniec účinnosti

Dátum podpísania 6.6.2022

Suma s DPH 9 509,27 €

Sadzba DPH Neplatca DPH

Objednávateľ Obec Polianka

Objednávateľ - Sídlo Polianka č. 91, 907 01 Myjava

Objednávateľ - IČO 00309826

Dodávateľ Ministerstvo dopravy, výstavby a regionálneho rozvoja Slovenskej republiky

Dodávateľ - Sídlo Námestie Slobody 6, 810 05 Bratislava - mestská časť Staré Mesto

Dodávateľ - IČO 30416094

Prílohy