Povinné zverejňovanie

Archív dokumentov uverejnených obcou Polianka.

Nadpis

Suma s DPH

Zverejnené

Začiatok účinnosti 5.5.2023

Koniec účinnosti

Dátum podpísania 5.5.2023

Suma s DPH

Sadzba DPH Neplatca DPH

Objednávateľ Obec Polianka

Objednávateľ - Sídlo Polianka č. 91, 907 01 Myjava

Objednávateľ - IČO 00309826

Dodávateľ Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s.

Dodávateľ - Sídlo Prešovská 48, 826 46 Bratislava

Dodávateľ - IČO 35850370

URL profilu verejného obstarávania

Prílohy

Začiatok účinnosti 29.4.2023

Koniec účinnosti

Dátum podpísania 28.4.2023

Suma s DPH 3 000,00 €

Sadzba DPH Neplatca DPH

Objednávateľ Obec Polianka

Objednávateľ - Sídlo Polianka č. 91, 907 01 Myjava

Objednávateľ - IČO 00309826

Dodávateľ Dobrovoľná požiarna ochrana Slovenskej republiky

Dodávateľ - Sídlo Kutuzovova 17, 831 03 Bratislava - mestská časť Nové Mesto

Dodávateľ - IČO 00177474

URL profilu verejného obstarávania

Prílohy

Začiatok účinnosti 28.4.2023

Koniec účinnosti

Dátum podpísania 27.4.2023

Suma s DPH 100,00 €

Sadzba DPH Neplatca DPH

Objednávateľ Obec Polianka

Objednávateľ - Sídlo Polianka č. 91, 907 01 Myjava

Objednávateľ - IČO 00309826

Dodávateľ PFS, a. s.

Dodávateľ - Sídlo

Dodávateľ - IČO 34113142

URL profilu verejného obstarávania

Prílohy

Začiatok účinnosti 25.4.2023

Koniec účinnosti

Dátum podpísania 24.4.2023

Suma s DPH 1 500,00 €

Sadzba DPH Neplatca DPH

Objednávateľ Dobrovoľný hasičský zbor obce Polianka

Objednávateľ - Sídlo Polianka, 907 01 Polianka

Objednávateľ - IČO 00177474

Dodávateľ Obec Polianka

Dodávateľ - Sídlo Polianka č. 91, 907 01 Myjava

Dodávateľ - IČO 00309826

URL profilu verejného obstarávania

Prílohy

Začiatok účinnosti 22.4.2023

Koniec účinnosti

Dátum podpísania 21.4.2023

Suma s DPH 4 500,00 €

Sadzba DPH Neplatca DPH

Objednávateľ Telovýchovná jednota TATRAN Polianka

Objednávateľ - Sídlo Polianka, 907 01 Polianka

Objednávateľ - IČO 31870881

Dodávateľ Obec Polianka

Dodávateľ - Sídlo Polianka č. 91, 907 01 Myjava

Dodávateľ - IČO 00309826

URL profilu verejného obstarávania

Prílohy

Začiatok účinnosti 21.4.2023

Koniec účinnosti

Dátum podpísania 20.4.2023

Suma s DPH 1 040,00 €

Sadzba DPH Neplatca DPH

Objednávateľ Obec Polianka

Objednávateľ - Sídlo Polianka č. 91, 907 01 Myjava

Objednávateľ - IČO 00309826

Dodávateľ Regionálna rozvojová agentúra NOVOZÁMOCKO

Dodávateľ - Sídlo Svätoplukova 1, 940 01 Nové Zámky

Dodávateľ - IČO 45737711

URL profilu verejného obstarávania

Prílohy

Začiatok účinnosti 17.3.2023

Koniec účinnosti

Dátum podpísania 16.3.2023

Suma s DPH

Sadzba DPH DPH 20%

Objednávateľ Obec Polianka

Objednávateľ - Sídlo Polianka č. 91, 907 01 Myjava

Objednávateľ - IČO 00309826

Dodávateľ DataCentrum elektronizácie územnej samosprávy Slovenska

Dodávateľ - Sídlo Námestie Mateja Korvína 1, 811 07 Bratislava

Dodávateľ - IČO 45736359

URL profilu verejného obstarávania

Prílohy

Začiatok účinnosti 6.3.2023

Koniec účinnosti

Dátum podpísania 6.3.2023

Suma s DPH 45,50 €

Sadzba DPH DPH 20%

Objednávateľ Obec Polianka

Objednávateľ - Sídlo Polianka č. 91, 907 01 Myjava

Objednávateľ - IČO 00309826

Dodávateľ Západoslovenská distribučná, a. s.

Dodávateľ - Sídlo Čulenova 6, 816 47 Bratislava

Dodávateľ - IČO 36361518

URL profilu verejného obstarávania

Prílohy

Začiatok účinnosti 21.2.2023

Koniec účinnosti

Dátum podpísania 21.2.2023

Suma s DPH

Sadzba DPH DPH 20%

Objednávateľ Obec Polianka

Objednávateľ - Sídlo Polianka č. 91, 907 01 Myjava

Objednávateľ - IČO 00309826

Dodávateľ Mgr. Jaroslav Suchánek a Michaela Suchánková

Dodávateľ - Sídlo

Dodávateľ - IČO

URL profilu verejného obstarávania

Prílohy

Začiatok účinnosti 11.2.2023

Koniec účinnosti

Dátum podpísania 10.2.2023

Suma s DPH 35,00 €

Sadzba DPH DPH 20%

Objednávateľ Obec Polianka

Objednávateľ - Sídlo Polianka č. 91, 907 01 Myjava

Objednávateľ - IČO 00309826

Dodávateľ TOPSET Solution, s.r.o.

Dodávateľ - Sídlo Hollého 2366/25B, 900 31 Stupava

Dodávateľ - IČO 46919805

URL profilu verejného obstarávania

Prílohy

Začiatok účinnosti 11.2.2023

Koniec účinnosti

Dátum podpísania 10.2.2023

Suma s DPH 15,00 €

Sadzba DPH DPH 20%

Objednávateľ Obec Polianka

Objednávateľ - Sídlo Polianka č. 91, 907 01 Myjava

Objednávateľ - IČO 00309826

Dodávateľ TOPSET Solution, s.r.o.

Dodávateľ - Sídlo Hollého 2366/25B, 900 31 Stupava

Dodávateľ - IČO 46919805

URL profilu verejného obstarávania

Prílohy

Začiatok účinnosti 11.2.2023

Koniec účinnosti

Dátum podpísania 6.2.2023

Suma s DPH 45,00 €

Sadzba DPH DPH 20%

Objednávateľ Obec Polianka

Objednávateľ - Sídlo Polianka č. 91, 907 01 Myjava

Objednávateľ - IČO 00309826

Dodávateľ TOPSET Solution, s.r.o.

Dodávateľ - Sídlo Hollého 2366/25B, 900 31 Stupava

Dodávateľ - IČO 46919805

URL profilu verejného obstarávania

Prílohy