Klientské centrum Myjava

KLIENTSKÉ CENTRUM Myjava

MINISTERSTVO VNÚTRA SLOVENSKEJ REPUBLIKY
Okresný úrad Myjava
Moravská 1, 907 01  Myjava

Pondelok08.00 – 15.00
Utorok08.00 – 15.00
Streda08.00 – 17.00
Štvrtok08.00 – 15.00
Piatok08.00 – 14.00

Viac informácii v priložených dokumentoch: