Preskočiť na obsah

Klub dôchodcov

Naši seniori vyvíjajú v obci kultúrno-spoločenskú a hospodársku činnosť. V klube je združených cez 50 členov. Na jar v roku 2003 bola založená v našej obci organizácia Jednota dôchodcov. Spoločná činnosť spočívala najmä v brigádnických prácach na skrášľovaní obce, v pomoci Obecným lesom Polianka, s.r.o. pri lesnej výsadbe, čistení a úprave kultúrneho domu.

Uskutočnili aj mnohé kultúrno – osvetové podujatia:
– stretnutie s lekárom, zamerané na ťažkosti a choroby dôchodcov,
   pomoc pri úrazoch s MUDr. Idunkovou,
– beseda s Mgr. farmácie, na tému Lieky, užívanie, ochrana a prevencia
   pred chorobami,
– beseda s MVDr. Blanarovičovou – ochrana a opatera zvierat i domácich
– miláčikov,
– aranžovanie a viazanie kytíc,
– výstavy ručných prác,
– burzy rastliniek a sadeničiek spojené s burzou kníh,
– maľovanie veľkonočných kraslíc a jarné aranžovanie kvetov,
– ukážka starých dedinských remesiel, pletenie prútených košíkov,
– športové súťaže dôchodcov pri posedeniach pri táboráku,
– zájazdy na agrokomplex do Nitry, na záhradkársku výstavu do Trenčína,
  do arboréta v Mlyňanoch, do Bratislavy – Mariánky,
– oslavy Dňa matiek.

     Dňa 25.11.2006 bola ukončená činnosť Jednoty dôchodcov Polianka a organizácia prešla na klubovú činnosť. Od obecného úradu boli dôchodcom ponúknuté priestory Materskej školy. Tie sa pod ich usilovnými rukami premenili z chátrajúcich na útulné prostredie vyhovujúce činnosti klubu.  Priestory boli vymaľované, zhotovených bolo 15 nových stolov, doplnené nábytkové časti a kuchynské zariadenie – dary od samotných členov, opravené elektrické vedenie, rekonštrukcia wc. Vyčistili sa priestory školského dvora, odstránili sa kalamitné stromy, ktorých drevo sa porezalo a využívajú ho na vykurovanie priestorov klubu. Taktiež sa vybudovalo nové oplotenie okolo dvora a oprava strechy. Všetky údržbárske práce uskutočnili členovia klubu s minimálnymi finančnými nákladmi a s podporou Obecného úradu.
     Priestory klubu môžu teraz slúžiť i iným organizáciám a jednotlivcom na uskutočňovanie rôznych stretnutí a rodinných osláv.

 Okrem bohatej brigádnickej činnosti nebolo doteraz zanedbávané ani kultúrne vyžitie členov Klubu dôchodcov. Medzi najvýznamnejšie akcie patria:
– účasť na oslavách na Bradle, účasť na Stretnutí Čechov a Slovákov na 
  Javorine,
– zájazd do Nitry na Agrokomplex,
– zájazd do Jadrovej elektrárne Jaslovské Bohunice a do Dobrej Vody k
  pamätníku J.Hollého,
– účasť na akcii „Sami sebe“ v Čachticiach a Beckove,
– zájazd do Bratislavy – do STV na natáčanie programu Pošta pre teba,
– spoločné turistické výlety do hôr, varenie gulášu v Jablonke,
– prednáška – homeopatická liečba, meranie krvného tlaku, a prednáška o
  sociálnom zabezpečení dôchodcov,
– zájazd do Trnavy – návšteva Múzea a exkurzia v závode Renault,
– zájazd do planetária v Hlohovci a na Agrokomplex Nitra.

     Všetky členské schôdze sa uskutočňujú vo veľmi priateľskom a rodinnom ovzduší a s pohostením, ktoré prinášajú samotné členky. Pri čaji alebo kávičke za sprievodu harmoniky sa dlho ozývajú v priestoroch budovy staré ľudové piesne, žarty, veselé, ale i smutnejšie spomienky..
zabúdajú na svoj vek, na svoje bolesti a trápenia, pookrejú na tele i na duši.
     Činnosť takto aktívneho Klubu dôchodcov nám môžu závidieť i veľké obce, ale chce to tiež podporu a pomoc Obecného zastupiteľstva.