Vývoz odpadu

Ako správne triediť odpad:
1.časť
2.časť

2020

kalendár vývozu komunálneho odpadu na rok 2020

kalendár vývozu separovaného odpadu na rok 2020

Ako triediť odpad?

úroveň triedenia odpadu za rok 2019

úroveň triedenia odpadu za rok 2018

Zverejnené 20. júna 2020.
Upravené 21. júna 2020.