Starosta

Pavol Kňazský

starosta

pavol.knazsky@polianka.dcom.sk 0905-214071

Zverejnené 31. januára 2020.
Upravené 21. júna 2020.