Starosta

Pavol Kňazský

starosta

pavol.knazsky@polianka.dcom.sk 0905-214071