Miestne organizácie

Dobrovoľný hasičský zbor

Futbalový klub

Klub dôchodcov

Poľovné združenie

Zverejnené 14. júla 2021.
Bez úpravy .