Miestne organizácie

Dobrovoľný hasičský zbor

Futbalový klub

Klub dôchodcov

Poľovné združenie