Preskočiť na obsah

Insígnie

História obce Polianka je až do r. 1955, keď sa stala samostatnou obcou, spätá s osudmi Myjavy. Preto počas celej dovtedajšej existencie žila pod erbom Myjavy.
    Erb, spolu s pečaťou a vlajkou, predstavujú trojicu základných symbolov obce. Obec sa svojimi symbolmi reprezentuje aj mimo obce, ba aj mimo hranice republiky.
    Modré trojvršie a zlaté vychádzajúce slnko vhodne podčiarkujú skutočnosť, že erb Polianky vychádza z erbu Myjavy, pretože obec bola dlhé stáročia jej súčasťou, pričom však halvnými motívmi (Myjava rybou a Polianka obilným snopom) sa oba erby dostatočne odlišujú.

V striebornom štíte pred modrým trojvrším zlatý obilný snop, spoza stredného vrchu vychádza zlaté slnko.
V zmysle heraldickej konvencie je možné  podľa potreby zamieňať striebornú aj bielou, zlatú so žltou, pričom sa však tieto farby vždy budú popisovať ako  strieborná a zlatá.

Pozostáva so štyroch pozdĺžnych pruhov vo farbách bielej (1/6), modrej (2/6), žltej (2/6) a modrej (1/6). Vlajka má pomer strán 2:3 a ukončená je tromi cípmi, t.j. dvomi zástrihmi, siahajúcimi do tretiny listu vlajky.

Je oktúhla, uprostred s obecným symbolom a kruhopisom OBEC POLIANKA.

       Symboly obce Polianka sú zapísané v Heraldickom registri Slovenskej republiky pod signatúrou P-60/96 a spečatené pečaťami Heraldického registra Slovenskej republiky a Heraldickej komisie Ministerstva vnútra Slovenskej republiky, dňa 9.augusta 2002.