Obecné zastupiteľstvo

Poslanci obecného zastupiteľstva

Mikulková Viera

obvod: bytovky, Doliny, Piatová, u Borikov; súpisné čísla: 89 – 117 a 54, 72, 87, 216

Mocková Ľubica, Ing.

obvod: Dingovia, Horná Polianka, u Sadákov, Okál, 6 – bytovka; súpisné čísla: 1 – 34, 190 – 195 a 198, 202, 203

Stančíková Jana

obvod: Dolná Polianka, Španková; súpisné  čísla:  57 – 86 okrem 72, č. 118 – 127 a 196, 205, 207

Kristína Pitoráková

obvod: Ulica, Jarky, u Babiarov, Remenári, Talčíci; súpisné čísla: 35 – 56 okrem 54, 171 – 189 a 199, 200, 208, 215

Pavlús Pavol

obvod: Sládkovia, Havlová, Podlipovec, Diely; súpisné čísla: 129 – 170 a 193, 197, 211, 217, 218, 221

Zverejnené 1. júna 2019.
Upravené 14. marca 2022.