Obecné lesy

Obecné lesy Polianka s.r.o.

Obecné lesy Polianka, spol. s r. o.
Polianka č. 91
907 01 Myjava

IČO: 34128093
IČ DPH: SK2020375643

Pavol Kňazský

Konateľ

pavol.knazsky@polianka.dcom.sk 0905 214 071

Ing. Juraj Kovár

Lesník / Odborný lesný hospodár

0907 104 660

Peter Barták

referent obecných lesov

obecnelesypolianka@gmail.com 0911 921 232

CENNÍK DREVA NA ROK 2021

Palivo listnaté:
• Dĺžky: 35,00 EUR bez DPH / 42,00 EUR s DPH za m3
• Metre: 36,67 EUR bez DPH / 44,00 EUR s DPH za m3

Palivo ihličnaté:
• Dĺžky: 20,00 EUR bez DPH / 24,00 EUR s DPH za m3

Samovýroba:
• 3,00 EUR s DPH za m3