Preskočiť na obsah

Hlavný kontrolór obce

Zverejnený na úradnej tabuli obce 15. 11. 2019. 

Zverejnené na úradnej tabuli obce 15. 11. 2019.

Zverejnený na úradnej tabuli obce 29.03.2019.  Schválené OZ uznesením č. 14/2019 dňa 17.04.2019.

Zverejnené 29.03.2019 na úradnej tabuli obce. Brané na vedomie OZ uznesením č.16/2019 dňa 17.04.2019

Zverejnené na úradnej tabuli obce dňa 17.12.2018. Schválené 0Z uznesením č. 8/2019 z 01.03.2019.

Zverejnené na úradnej tabuli obce 22.11.2018. Brané na vedomie OZ uznesením č. 51/2018 z 10.12.2018.

Zverejnené 26.7.2018 na úradnej tabuli obce. Schválené OZ uznesením č. 31/2018 z 10.08.2018.

Zverejnené 28.05.2018 na úradnej tabuli obce.                                                                                 

Brané na vedomie OZ obce Polianka uznesením č. 22/2018 z 14.06.2018 

Stanovisko hl. kontorlórky k rozpočtu na roky 2018 – 2020 bolo brané na vedomie OZ obce Polianka dňa 07.12.2017 uznesením č. 39/2017.

Plán kontrolnej činnosti na I.polrok 2018 bol schálený OZ obce Polianka dňa 07.12.2017 uznesením č. 41/2017.

Plán činnosti hlavného kontrolóra obce pre II. polrok 2017 schválený obecným zastupiteľstvom dňa 11.5.2017 uznesenímm č. 19/2017.