Obecné zastupiteľstvo

Archív dokumentov uverejnených obcou Polianka.

Filter dokumentov

Predmet
Zverejnené
VZN č.3/2020 o nakladaní s komunálnym odpadom a s drobnými stavebnými odpadmi na území obce Polianka na rok 2021
01-12-2020
Prílohy