Preskočiť na obsah

Obecné zastupiteľstvo

Archív dokumentov uverejnených obcou Polianka.

Nadpis

Zverejnené

Prílohy

Popis

Oznámenie o doručení písomnosti – Mário Šarmír

Obec Polianka  v súlade s § 5 zákona č. 253/1998 Z. z. o hlásení pobytu občanov Slovenskej republiky a registri obyvateľov Slovenskej republiky v znení neskorších predpisov

oznamuje

občanovi s trvalým pobytom na obci Polianka, že dňa 8. apríla 2024 bola na Obecný úrad Polianka doručená poštová zásielka – Obec Polianka.

Uvedenú zásielku si možno vyzdvihnúť na Obecnom úrade Polianka v úradných hodinách najneskôr do 12. mája 2024.

V Polianka 12.4.2024

                                                                               Pavol Kňazský

starosta obce

Prílohy

Popis

Oznámenie o doručení písomnosti – Mário Šarmír

Obec Polianka  v súlade s § 5 zákona č. 253/1998 Z. z. o hlásení pobytu občanov Slovenskej republiky a registri obyvateľov Slovenskej republiky v znení neskorších predpisov

oznamuje

občanovi s trvalým pobytom na obci Polianka, že dňa 10. apríla 2024 bola na Obecný úrad Polianka doručená poštová zásielka – Okresný úrad NmnV .

Uvedenú zásielku si možno vyzdvihnúť na Obecnom úrade Polianka v úradných hodinách najneskôr do 10. mája 2024.

Prílohy

Popis

Vážení  občania !

      V jarnom období sa výrazne zvyšuje  riziko vzniku  požiarov v prírodnom prostredí. Požiarovosť  ovplyvňujú  najmä požiare, ktoré vznikajú následkom  porušovania zákona o ochrane pred požiarmi. Ide najmä o vypaľovanie  porastov,  zakladanie ohňov v prírode ale aj  spaľovanie organického odpadu na hromadách. Svojou nezodpovednosťou niektorí občania ohrozujú  naše spoločné lesné bohatstvo.   Vypaľovanie suchých porastov je  zakázané ale každoročne sa tento  jav   opakuje a  preto sa Okresné riaditeľstvo Hasičského a záchranného zboru v Novom Meste nad Váhom obracia  na občanov  s výzvou  rešpektovania zákona o ochrane pred požiarmi.

Občania,  

 • nevypaľujte suché trávnaté porasty ! 
 •   nezakladajte oheň v prírode na miestach, kde sú  horľavé látky  a odkiaľ sa môže oheň     

  rozšíriť!

 • na kladenie ohňa v prírode  využívajte  len miesta  na to určené – napr. ohniská, ktoré pri odchode dôkladne uhaste! 
 • nefajčite resp. obmedzte fajčenie v lese  !   

      Hasiči upozorňujú, že za  vypaľovanie porastov  je možné uložiť pokutu až do výšky 331 € !

      Chrániť lesy prislúcha nám všetkým  a  preto  dodržiavajme  predpisy o ochrane pred požiarmi  a  správajme  sa  v prírode zodpovedne a ohľaduplne.                  

Prílohy

Popis

Vážení občania ,

Západoslovenská distribučná, a.s.,  oznamuje,

že z dôvodu vykonávania plánovanej práce na zariadeniach distribučnej sústavy alebo v ich ochrannom pásme,

budú dňa  9.4.2023

bez dodávky elektriny v čase od        08:30 do 14:30

LOKA DOLINY č. 106,107,108,109,110,111,112,113,114/BL,115

LOKA NA PIATKACH č. 116,116/ZA,117

LOKA POD KOLIBU č. 97

LOKA U BÓRIKOV č. 87,98,99,100,101,102,103,104,1909/1

LOKA ŠPANKOVÁ č. 118,119,121,122,123,124,125,125/VE,126,12,207,2981/2

Za vzniknuté nepríjemnosti súvisiace s obmedzením sa Vám ospravedlňujú.

Prílohy

Popis

Trenčiansky samosprávny kraj ako príslušný dopravný správny orgán podľa ustanovení § 40 ods. 2 písm. c) a § 43 písm. c) zákona č. 56/2012 Z. z. o cestnej doprave v znení neskorších predpisov v spolupráci s dopravcom SAD Trenčín, a. s. pripravuje od 10. decembra 2023 zmeny cestovných poriadkov prímestskej autobusovej dopravy (ďalej len „PAD“). K týmto zmenám pristupujeme najmä z dôvodu dlhodobého nedostatku vodičov na trhu práce a následne nevyhnutnej optimalizácií s cieľom zvýšenia efektivity PAD, turnusového obehu dopravcu a pracovného času vodiča. Všetky pripravované zmeny CP boli v zákonnej lehote zverejnené na webových stránkach dopravcu SAD Trenčín, a. s., TSK, na výveskách a taktiež v internetovom vyhľadávači www.cp.sk.

Cestovné poriadky CP.sk CP umožňuje vyhľadanie spojení v cestovných poriadkoch vlakov, autobusov, MHD a lietadiel. Vyhľadáva spojenia rôznych dopravcov a zobrazuje aktuálne polohy vlakov a autobusov. Pre vyhľadané spojenie je umožnené zakúpiť cestovné lístky priamo v aplikácii CP. www.cp.sk

V tomto emaily Vás chceme upozorniť len na spoje, ktoré už od zmien CP k 10. decembru 2023 nebudú premávať, alebo budú zavedené a týkajú sa Vašej obce.

 • linka 303 407 Myjava – Bukovec – Brezová p. Bradlom:
  • v pracovný deň:
   • spoje 37 a 31 s odchodom z Myjavy 18:45 a 22:47 do Bukovca budú zrušené,
   • spoje 34, 36 s odchodom z Bukovca 17:20, 18:30 a 21:31 do Myjavy budú zrušené,
   • nový spoj 32 s odchodom z Bukovca 16:10 do Myjavy,
  • v sobotu:
   • spoje 11, 39 a 13 s odchodom z Myjavy 11:43, 13:00 a 18:45 do Bukovca budú zrušené,
   • spoj 2, 16 s odchodom z Bukovca 5:10 a 17:20 do Myjavy budú zrušené,
  •  
 • linka 303 410 Myjava – Bratislava:
  • spoj 15 s odchodom z Myjavy 16:16 a s príchodom do Bratislavy 18:24 bude zrušený na základe dlhodobo nízkych frekvencií cestujúcich z územia TSK,
 • spoj 18 s odchodom z Bratislavy 19:26 a s príchodom do Myjavy 21:29 bude zrušený na základe dlhodobo nízkych frekvencií cestujúcich smerujúcich na územie TSK,
 • linka 303 405 Myjava – Brezová p. Bradlom:
  • v pracovný deň:
   • spoj 39 s odchodom z Myjavy 18:45 do Brezovej p. Bradlom bude presmerovaný cez Polianku a Priepasné a prelinkovaný ako spoj 9 linky 303 414,
   • spoj 41 s odchodom z Myjavy 22:45 do Brezovej p. Bradlom bude presmerovaný cez Polianku a Priepasné a prelinkovaný ako spoj 11 linky 303 414 s novým odchodom z Myjava, žel.st. 22:41,
   • nový spoj 39 s odchodom z Myjavy 16:20 do Brezovej p. Bradlom, ako náhrada za zrušený spoj Myjava – Bratislava,
   • nový spoj 41 s odchodom z Myjavy 20:20 do Brezovej p. Bradlom,
   • nový spoj 24 s odchodom z Brezovej p. Bradlom 20:45 do Myjavy, ako náhrada za zrušený spoj Bratislava – Myjava,
 • linka 303 412 Myjava – Priepasné – Košariská
  • v sobotu:
   • spoj 5 s odchodom z Priepané, garáž 6.50 do Košariská, u Plačkov bude zrušený,
   • spoj 4 s odchodom z Košariská, u Plačkov 7:00 do Myjavy bude zrušený,
 • linka 303 414 Myjava – Polianka – Priepasné – Brezová p. Bradlom
  • v pracovný deň:
   • spoj 11 s odchodom z Priepasné, garáž 21:25 do Brezová p. Bradlom, PS premávajúci v párnych týždňoch bude zrušený,
   • spoj 16 s odchodom z Brezová p. Bradlom, PS 22:10 do Priepasné, garáž premávajúci v párnych týždňoch bude zrušený,
  • v sobotu:
   • spoj 18 s odchodom z Brezová p. Bradlom 13:10 do Priepasné, garáž bude zrušený,
   • spoj 9 s odchodom z Priepasné, garáž 17:00 do Brezová p. Bradlom premávajúci v párnych týždňoch bude zrušený,