Obecné zastupiteľstvo

Archív dokumentov uverejnených obcou Polianka.

Nadpis

Zverejnené

Oznámenie o začatí kolaudačného konania a pozvanie na ústne pojednávanie

1.4.2022

Prílohy

Popis

Verejná vyhláška – rozhodnutie o umiestnení stavby

11.3.2022

Prílohy

Popis