Preskočiť na obsah

Zverejnenie zámeru predaja majetku z dôvodu hodného osobitného zreteľa