Preskočiť na obsah

Zberový týždeň – jeseň 2023

Zverejnené 19.9.2023.

Dátum a Čas
25. sep 2023 11:00 – 30. sep 2023 15:00
Miesto
areál PD Poriadie

Zberový týždeň – jeseň 2023

Obec Polianka v spolupráci so spoločnosťou BRANTNER Slovakia s.r.o. bude vykonávať odo dňa 25.09.2023 do 30.09.2023 ZBEROVÝ TÝŽDEŇ. Zber bude zameraný na veľkoobjemový odpad a drobné stavebné odpady. Zberný kontajner bude umiestnený v areáli družstva na Polianke a bude k dispozícii každý pracovný deň, v čase od 11:00 h do 17:00 h a v sobotu od 09:00 h do 15:00 h. Dovezený materiál bude preberať pracovník na to poverený obecným úradom. Mimo uvedeného času bude kontajner uzavretý. Odkladanie odpadu mimo neho je zakázané (nepovolené uloženie odpadu, bude sankcionované).
Priestor je monitorovaný kamerovým systémom.

Patria sem: starý nábytok (sedačky, kreslá, skrine, postele, stoly, stoličky, kuchynské linky, ….) , ostatné objemné odpady (staré lyže, bicykle, kočíky, veľké zrkadlá, matrace, koberce….), stavebné odpady (zmesi betónov, obkladačiek, tehál), podlahové krytiny (linoleá, plávajúce podlahy,…), wc, umývadlá, vane

Nábytok prijímame len rozobratý na menšie kusy!

Nepatria sem: pneumatiky,  uhynuté zvieratá, bežný zmesový komunálny odpad a triedené zložky komunálneho odpadu (papier, sklo, plasty, kovy a tetrapaky)

Priebežne zberané odpady:

elektroodpady (vyradené televízory, rádia, počítače, vysávače, žehličky), chladničky, sporáky, nebezpečný odpad (žiarivky, použitý toner, oleje, nádoby od pesticídov, autobatérie, monočlánky, nádoby znečistené od farieb, lepidiel a ropných látok).

Tieto odpady môžete voziť počas celého roka po dohode s obecným úradom.

Ďakujeme všetkým spoluobčanom za aktívny prístup k separovaniu domového odpadu a prosíme Vás o pokračovanie v nastúpenom trende.