Preskočiť na obsah

Uznesenia č. 25 – 31 /2024 vznesené na zasadnutí OcZ dňa 4.7.2024