Preskočiť na obsah

Oznámenie o doručení písomnosti – Mário Šarmír

Zverejnené
8. júla 2024
Vyvesené na úradnej tabuli
8. júla 2024 − 3. augusta 2024
Kategória

Oznámenie o doručení písomnosti – Mário Šarmír

Obec Polianka  v súlade s § 5 zákona č. 253/1998 Z. z. o hlásení pobytu občanov Slovenskej republiky a registri obyvateľov Slovenskej republiky v znení neskorších predpisov

oznamuje

občanovi s trvalým pobytom na obci Polianka, že dňa 8. júla 2024 bola na Obecný úrad Polianka doručená poštová zásielka – Okresný súd Trenčín .

Oznámenie o uložení zásielky si možno vyzdvihnúť na Obecnom úrade Polianka v úradných hodinách najneskôr do 18 kalendárnych .

V Polianke 8.7.2024

Prílohy

Žiadne prílohy.