Preskočiť na obsah

Skončenie núdzového stavu

Zverejnené
17. mája 2021
Vyvesené na úradnej tabuli
17. mája 2021 − 30. júna 2021

Núdzový stav, ktorý bol na území Slovenskej republiky vyhlásený 30.septembra 2020 a viackrát predlžovaný, bol dňa 15.mája 2021 ukončený. To znamená, že sa zrušil zákaz vychádzania, stretávania sa a zhromažďovania.

Mimoriadna situácia na území SR, ktorá bola vyhlásená 11.marca 2020, naďalej trvá aj po skončení núdzového stavu.