Prerušenie distribúcie elektriny

Zverejnené
20. júna 2020
Vyvesené na úradnej tabuli
20. júna 2020

Prerušenie distribúcie elektriny