Prerušenie distribúcie elektriny – 16.3.2020

Zverejnené
20. júna 2020
Vyvesené na úradnej tabuli
20. júna 2020

Prerušenie distribúcie elektriny – 16.3.2020