Opatrenia sa uvoľňujú od 19.4.2021

Zverejnené
19. apríla 2021
Vyvesené na úradnej tabuli
19. apríla 2021 − 30. mája 2021