Návrh plánu kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra obce pre II.polrok 2020

Zverejnené
20. júna 2020
Vyvesené na úradnej tabuli
20. júna 2020

Návrh plánu kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra obce pre II.polrok 2020