Preskočiť na obsah

Požiadavka Ministersta vnúra

Upravené
13. júl 2020
Vyvesené na úradnej tabuli
20. júna 2020

Na základe požiadavky Ministerstva vnútra Slovenskej republiky dostala Sekcia krízového riadenia MV SR za úlohu vypracovať zoznam dobrovoľníkov z radov dobrovoľníckych organizácií, predovšetkým dobrovoľné hasičské zbory, miestne spolky Červeného kríža, dobrovoľníckych organizácií, ale aj jednotlivcov z miest, obcí a iných, ktorí by mohli vykonávať dobrovoľnícku činnosť v niektorom karanténnom zariadení MV SR.

Bližšie informácie nájdete TU

Kontaktný formulár (excelový súbor na stiahnutie)

Karanténne zariadenia (excelový súbor na stiahnutie)

Zásady karanténnych zariadení