Oznámenie o začatí konania vo veci poverenia vlastníkov poľovných pozemkov v poľovnom revíri Priepasné

Zverejnené 29. septembra 2021.
Bez úpravy .