Oznámenie o začatí konania vo veci poverenia vlastníkov poľovných pozemkov v poľovnom revíri Priepasné

29.9.2021 zverejnil/a polianka_obec.