Preskočiť na obsah

Opatrenia vzhľadom k nepriaznivému vývoju šírenia koronavírusu v regióne – odporúčanie

Zverejnené 29.7.2020.

V dôsledku nepriaznivého vývoja šírenia koronavírusu v regióne Myjava, mesto Myjava odporúča nasledovné opatrenia:

  • Obmedzenie, resp. zrušenie verejných, kultúrnych a spoločenských podujatí na území obce s predpokladom zvýšenej koncentrácie osôb
  • Zvýšiť intenzitu dezinfekcie a hygienickej očisty verejných priestranstiev (zastávok, detských ihrísk, lavičiek, oddychových zón a pod.)
  • Úpravu úradných hodín OcÚ a zariadení obce, úpravu kontaktu zamestnancov obce so stránkami. Dôsledné dodržiavanie opatrení vydaných RÚVZ (dezinfekcia priestorov, nosenie rúšok na úradoch, dodržiavanie odstupov a pod.)
  • V zariadeniach sociálnej starostlivosti a opatrovateľskej služby zabezpečiť informovanosť klientov o zvýšenej miere rizika nákazy COVID 19 a prijať adekvátne opatrenia na zamedzenie kontaktu a zamestnancov s potencionálnymi nosičmi vírusu
  • Predstaviteľov všetkých spoločenských, stavovských, sociálnych či záujmových organizácií v obci požiadať, aby neorganizovali žiadne porady, zasadnutia, schôdze, oslavy
  • Prevádzkovateľov reštauračných, pohostinských, ubytovacích zariadení a barov upozorniť na zvýšenú mieru rizika nákazy COVID 19 a odporučiť im zvážiť obmedzenie organizovania posedení a osláv, súčasne zvýšiť dezinfekčné a hygienické opatrenia v ich zariadeniach

https://myjava.sk/mesto/aktuality/1669-osmy-prikazny-list-primatora