Zverejnenie počtu obyvateľov, volebných obvodov a počtu volených poslancov

Vyvesené
16. júl 2021
Zvesené
25. okt 2021
Upravené
28. júl 2021
Kategória