Skončenie núdzového stavu

Vyvesené
17. máj 2021
Zvesené
30. jún 2021
Upravené
Bez úpravy.
Kategória

Núdzový stav, ktorý bol na území Slovenskej republiky vyhlásený 30.septembra 2020 a viackrát predlžovaný, bol dňa 15.mája 2021 ukončený. To znamená, že sa zrušil zákaz vychádzania, stretávania sa a zhromažďovania.

Mimoriadna situácia na území SR, ktorá bola vyhlásená 11.marca 2020, naďalej trvá aj po skončení núdzového stavu.