Registrácia chovu ošípaných

Vyvesené
14. okt 2020
Upravené
Bez úpravy.
Kategória

Regionálna veterinárna a potravinová správa Nové Mesto nad Váhom, vecne a miestne príslušná podľa zákona 39/2007 Z.z. o veterinárnej starostlivosti, opakovane informuje o povinnosti registrácie chovov ošípaných.

Preto všetky chovy ošípaných – teda aj tie, ktoré chovajú čo i len jeden kus ošípanej pre vlastnú spotrebu, musia byť podľa tejto legislatívy registrované.

Všetky informácie k registrácii chovov dostanete na Regionálnej veterinárnej a potravinovej správe Nové Mesto nad Váhom na telefónnom čísle 032/28 56 022.