Začiatok prvej fázy bol stanovený na 22.apríla 2020

Ústredný krízový štáb schválil prvú fázu uvoľnenia opatrení proti šíreniu ochorenia COVID-19, ktoré navrhlo konzílium odborníkov. Otváranie prevádzok a uvoľňovanie ekonomických opatrení je rozdelené do štyroch fáz. Začiatok prvej fázy bol stanovený na 22.apríla 2020. Ďalšie fázy uvoľňovania ekonomiky by mali v ideálnom prípade nasledovať v intervale dvoch týždňov v závislosti od nárastu počtu nakazených.

V prvej fáze, t.j. od 22. apríla 2020, sa budú otvárať:

  • obchodné prevádzky a prevádzky služieb do 300 m2
  • prevádzky verejného stravovania cez predajné okienko
  • vonkajšie športoviská (bezkontaktný šport, bez šatní, bez obecenstva, bez WC)
  • ubytovanie (dlhodobé, bez stravy)
  • vonkajšie trhoviská
  • predaj automobilov, vozidiel, vrátane autobazárov.

Bližšie informácie

Zmena opatrenia