Vývoz plastov

V pondelok 11.01.2021 sa uskutoční vývoz separovaného odpadu – plasty, tetrapaky, ľahké kovy.