Verejná obchodná súťaž na odpredaj budovy školy a pozemkov

Verejná obchodná súťaž na odpredaj budovy školy a pozemkov