Úhrada daní za rok 2020

Žiadame všetkých občanov, ktorí si nesplnili povinnosť a neuhradili daň za rok 2020, aby tak spravili čo najskôr.

Ďakujeme.