Triedenie biologicky rozložiteľného odpadu

Vážení občania, pripomíname Vám, že od 1.1.2021 sa žiadna z biologicky rozložiteľných zložiek nesmie nachádzať v bežnom komunálnom odpade.

Na základe Vami podpísaných čestných vyhlásení o kompostovaní biologicky rozložiteľného odpadu z kuchyne a zo záhrady Vás prosíme o dodržiavanie takéhoto triedenia.