Testovanie na Covid 19

Vyvesené
25. máj 2021
Zvesené
02. jún 2021
Upravené
Bez úpravy.
Kategória

Po dohode s obcou Priepasné bude pre občanov Polianky zabezpečené testovanie v MOM (mobilné odberné miesto) Priepasné, ktoré sa bude vykonávať v nasledovnom termíne:

28.5.2021 PIATOK
14.00 – 16.30 hod. – bez rezervácie
16.40 – 17.00 hod. – s rezervovaným termínom/občanom bez rezervácie v uvedenom čase
bude diagnostika vykonaná po vybavení rezervovaných termínov