Testovanie na COVID-19 (26 a 28.3.2021)

Po dohode s obcou Priepasné bude pre občanov Polianky opäť zabezpečené testovanie v odbernom mieste v Priepasnom, a to v piatok 26.3.2021 a
v nedeľu 28.3.2021 vždy v čase od 14.00 do 16.20 hod., od 16.30 do 17.00 hod. pre občanov s rezervovaným termínom.