Plán udržateľnosti mobility – záverečné stanovisko Okresného úradu Trenčín