Oznámenie o začatí stavebného konania

Oznámenie o začatí stavebného konania

Havlová – celková situácia