Oznámenie o predĺžení lehoty na vydanie rozhodnutia o poverení poľ. organizácie v PR Priepasné

Vyvesené
15. apr 2021
Zvesené
03. máj 2021
Upravené
Bez úpravy.
Kategória