Oznámenie o predĺžení lehoty na vydanie rozhodnutia – § 49 Správneho poriadku

Oznámenie o predĺžení lehoty na vydanie rozhodnutia – § 49 Správneho poriadku