Obnovený neobmedzený režim

Od 4.júna 2020 je obnovený neobmedzený režim na hraniciach medzi Slovenskou republikou a Českou republikou. Medzi týmito krajinami je možné sa slobodne pohybovať tak ako to bolo pred vypuknutím pandémie.