Lístky na vývoz TKO

Prosíme majiteľov nehnuteľností nachádzajúcich sa v katastri obce Polianka, ktorých sme nezastihli, aby si lístky na vývoz TKO
po telefonickom dohovore vyzdvihli na obecnom úrade.
Tel. číslo – 0911 921 232