Informácie k zisťovaniu prítomnosti ochorenia COVID-19 v Priepasnom