Elektronické sčítanie obyvateľstva – tlačová správa