Preskočiť na obsah

Voľby do VÚC a samosprávy obce

Zverejnené 19.10.2022.

Dátum a Čas
29. okt 2022 07:00 – 20:00
Miesto
kultúrny dom Polianka

Važení voliči,

dňa 29.10.2022 sa uskutočnia v sále kultúrneho domu voľby do samosprávnych krajov a voľby do samosprávy obce. Hlasovať môžete prísť v čase od 7:00 do 20:00.

Hlasovať môžu len voliči s trvalým pobytom v obci Polianka. Imobilný voliči alebo voliči ktorým zdravotný stav nedovoľuje prísť osobne do kultúrneho domu ( nie z dôvodu COVID ! ) môžu požiadať kedykoľvek o prenosnú volebnú schránku na tel. čísle : 0911 921 232 a vyslaní členovia komisie prídu k voličovi domov.

Voliči , ktorý chcú voliť, ale majú nariadenú karanténu z dôvodu ochorenia na Covid musia požiadať o špeciálnu prenosnú volebnú schránku do 28.10.2022 do 12.00 na tel čísle 0911 921 232 .

Hlasujte zakrúžkovaním poradového čísla kandidáta, treba zakrúžkovať aj kandidáta ktorý kandiduje sám a teda na hlasovacom lístku je len číslo 1. Poslancov volíme v Polianke v počte 5, zakrúžkujte teda najviac 5 poradových čísel.

Voliči môžu / ale nemusia / hlasovať do volieb do samosprávnych krajov a po zahlasovaní budú hlasovať do volieb do samosprávy obce. Pre voľby do samosprávnych krajov sa používa modrá farba : modré obálky, modrá schránka. Volič prevezme hlasovací materiál modrej farby a podpíše jeho prevzatie, odíde do osobného priestoru kde zahlasuje v vhodí modrú obálku do modrej schránky . Následne si od členov volebnej komisie prevezme hlasovací materiál bielej farby pre voľby do samosprávy obce, podpíše prevzatie. Odíde do osobného priestoru kde zahlasuje a vhodí bielu obálku do bielej schránky .