Rôzne

Archív dokumentov uverejnených obcou Polianka.

Nadpis

Zverejnené

Plán rozvoja verejných vodovodov a kanalizácií pre Trenčiansky kraj

21.3.2022

Prílohy

Popis

Všetky informácie sú dostupné na tomto odkaze :

https://www.enviroportal.sk/sk/eia/detail/plan-rozvoja-verejnych-vodovodov-verejnych-kanalizacii-pre-uzemie-tren