Rôzne

Archív dokumentov uverejnených obcou Polianka.

Nadpis

Zverejnené

Správa o doterajšom hospodárení a o určení zásad na vyhotovenie programu starostlivosti o lesy pre lesný celok Vrbové

31.3.2022

Prílohy

Popis

Úprava autobusových spojov od 13.12.2021

10.12.2021

Prílohy

Popis

Z dôvodu uznesenia vlády Slovenskej republiky od pondelka 13. decembra 2021, kedy prejdú stredné školy a druhý stupeň základných škôl na dištančné vzdelávanie, budú spoje prímestskej autobusovej dopravy oboch zmluvných prepravcov – SAD Trenčín a SAD Prievidza premávať v prázdninovom režime s posilovými spojmi pre zabezpečenie dochádzky žiakov prvého stupňa základných škôl.

Od pondelka 20. decembra 2021 bude prímestská autobusová doprava zabezpečovaná v riadnom prázdninovom režime v zmysle platných cestovných poriadkov. Ďalšie informácie s výpisom posilových spojov budú zverejnené na www.sadtn.sk a www.sadpd.sk.

Plné znenie tlačovej správy je prístupné na našom webe:

https://www.tsk.sk/aktualne-spravy/tlacove-spravy/2021/zatvorene-skoly-sa-od-pondelka-dotknu-aj-primestskej-autobusovej-dopravy-modre-autobusy-budu-jazdit-v-prazdninovom-rezime