Rôzne

Archív dokumentov uverejnených obcou Polianka.

Nadpis

Zverejnené

Oznámenie o začatí konania – výrub drevín

7.9.2022

Prílohy

Popis

Odvolanie času zvýšeného nebezpečenstva vzniku požiaru

30.8.2022

Prílohy

Popis

Rekonštrukcia vozovky č. III /1181 Polianka/Priepasné

25.8.2022

Prílohy

Popis

Okresný úrad úrad Nové mesto nad Váhom povoľuje zvláštne užívanie komunikácie – úseku cesty č. III/1181 z dôvodu 7ealizácie stavby : Rekonštrukcia vrchného krytu vozovky v km 7,000 – 8,000 Priepasné a v km 3,000 – 3,600 Polianka.

Zvláštne užívanie sa povoľuje od 23.8.2022 do 30.9.2022.

Oznámenie o začatí stavebného konania a upustenie od ústneho pojednávania spojeného s miestnym zisťovaním pre stavbu SA_OKS Polianka – španková – VNK, TS, NNK

16.8.2022

Prílohy

Popis

Inflačná pomoc

8.7.2022

Prílohy

Popis

Čiastočná uzávierka úseku cesty

15.6.2022

Prílohy

Popis

Okresný úrad Nové mesto nad Váhom, odbor cestnej dopravy a pozemných komunikácií ako orgán štátnej správy na základe žiadosti stavebníka povolil čiastočnú uzávierku cesty III. triedy č. 1181 v obci Polianka z dôvodu budovania vodovodnej prípojky k novostavbe rodinného domu na parcelách : 1194, 8923/1, 8924/1, 1558/1 v k. ú. Polianka .

Termín uzávierky : 1.7.2022 – 30.7.2022

Dĺžka uzávierky : cca 50m

Zhasneme, aby sme v budúcnosti mohli svietiť!

26.5.2022

Prílohy

Popis

Vážení obyvatelia obce Polianka, oznamujeme Vám a upozorňujeme Vás, že v noci zo štvrtka 26.5. na piatok 27.5. nebude v našej obci na protest voči schváleným tzv. protiinflačným opatreniam svietiť verejné osvetlenie.

Zhasneme, aby sme v budúcnosti mohli svietiť! Obce a mestá Záhoria a Myjavského regiónu zhasnú, aby v budúcnosti mohli svietiť!

Mestá a obce štyroch okresov Združenia miest a obcí Záhoria a Združenia miest a obcí Myjavského regiónu (okresy Senica, Malacky, Myjava a Skalica) vo štvrtok 26. mája večer nerozsvietia verejné osvetlenie s cieľom poukázať na stav, ktorý samosprávam hrozí po schválení protiinflačného balíčka. Tento záver vyplynul z pracovného stretnutia primátorov a starostov obcí a miest ZMO Záhorie a ZMO Myjavského regiónu, podľa ktorých schválený protiinflačný balíček v súčasnej podobe ohrozuje fungovanie základných funkcií samospráv a bude mať priame dopady na rozpočty miest, obcí a krajov, a teda aj na možnosti zabezpečovať služby, ktoré mestá, obce a kraje pre obyvateľov zabezpečujú. Týmto spôsobom obce Záhoria a Myjavského regiónu posúvajú už ohlásenú štrajkovú pohotovosť vyhlásenú snemom Združenia miest a obcí Slovenska na vyšší stupeň.

„Zhasneme, aby sme v budúcnosti mohli svietiť! Zároveň žiadame prezidentku SR, aby protiinflačný balíček podpísala až vtedy, keď budú samosprávy mať samosprávy v plnej miere pokryté finančné kompenzácie,“ 

Nielen predstavitelia samosprávy, ale napríklad aj INESS (Inštitút ekonomických a spoločenských štúdií) považuje vládou schválený protiinflačný balíček za príliš nákladný, ktorý spôsobí vo zvýšenej miere plytvanie s verejnými zdrojmi, keď uvádza že „Balíček je v rozpore s predpokladmi hľadania hodnoty za peniaze vo verejných výdavkoch, zhoršuje dlhodobú udržateľnosť verejných financií. Jeho proces predstavenia, úprav a schvaľovania je učebnicovým príkladom, ako sa nemajú robiť zásadné zmeny vo výdavkových politikách.“ 

Za vzniknuté nepohodlie sa ospravedlňujeme.

Doctor Optic – OZNAM

11.5.2022

Prílohy

Popis

Mestská polícia Brezová hľadá majiteľa psíka

11.5.2022

Prílohy

Popis

Na území mesta Brezová pod Bradlom bol odchytený psík, rasy kríženec Border Kólie, hnedo bielej farby. Psík nemá čip ani iné označenie. V prípade, že sa prihlási majiteľ, tento môže kontaktovať Mestskú políciu v Brezovej pod Bradlom na tel. čísle 0905 386142.

Kominárstvo Dom Komfort s.r.o.

10.5.2022

Prílohy

Popis

Oznamujeme obyvateľom,
že 20. Mája (v piatok)
Kominárstvo Dom Komfort zabezpečí ročnú kontrolu a čistenie komínov. V prípade záujmu treba kontaktovať do 19. Mája (štvrtok) cez telefónne čísla: 0907 800 690 , alebo cez našu webstránku www.domkomfort.sk Ďakujeme!

Ďakujeme!

Kominárstvo Dom Komfort s.r.o.

Nariadenie Vlády SR o poskytovaní príspevku za ubytovanie odídenca

31.3.2022