VZN o miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálne odpady na r.2018 (32017)

Zverejnené
31. decembra 2017
Kategória

Prílohy