Výzva na odstránenie stromov a porastov, ktoré ohrozujú spoľahlivosť prevádzky energetických zariadení distribučnej sústavy

Zverejnené
21. novembra 2022
Vyvesené na úradnej tabuli
21. novembra 2022 − 15. januára 2023
Kategória

Prílohy

Žiadne prílohy.