Preskočiť na obsah

Všeobecne záväzné nariadenie č. 2 z roku 2023 o nakladaní s komunálnymi odpadmi a drobným stavebným odpadom , platný od 1.1.2024